Serveis de suport a l'investigador

[A] = Avaluació de la recerca, acreditacions i sexennis de recerca

Oferim serveis relacionats amb l’avaluació de la recerca i la carrera investigadora, en funció de les necessitats de cada investigador, grup de recerca o organització.

[1] Avaluació de la recerca

Avaluem investigadors i grups, identificant les potencialitats i dèficits i detectant àrees de millora. A través d’un conjunt d’aspectes elaborem una diagnosi i proposem solucions concretes que permetin incrementar el reconeixement de la recerca, la seva difusió i l’obtenció de més recursos competitius.

[2] Acreditacions

Preparem acreditacions de l’ANECA (PEP i ACADEMIA) i l’AQU per a qualsevol de les categories, en funció de les necessitats de l’investigador, des de la tramitació de la sol·licitud a la preparació del conjunt de documentació necessària.

[3] Sexennis de recerca

Gestionem de forma integral la tramitació dels sexennis de recerca, tant per la CNEAI com per l’AQU. L’investigador pot decidir quins serveis li prestem: tramitació de la sol·licitud, selecció de les aportacions, cerca d’indicis de qualitat, redacció de continguts, etc.

Sol·liciteu més informació a info@appendix.cat