Serveis de suport a l'investigador

[A] = Gestió de la informació i bibliometria

Oferim serveis relacionats amb la gestió de la informació científica i la bibliometria. Els nostres productes s’adapten a necessitats concretes i busquen orientar i maximitzar la recerca dels nostres clients.

[1] Bibliometria

Realitzem estudis bibliomètrics de la producció científica d’investigadors, grups o institucions, amb indicadors d’activitat, visibilitat, impacte, excel·lència i col·laboració. A més realitzem anàlisis de posicionament en els principals rànquings universitaris i de recerca.

[2] Elaboració de bibliografies especialitzades

Iniciar la recerca en un àmbit concret exigeix conèixer la bibliografia de referència. Es tracta d’una tasca inicial que demana una cerca en diferents catàlegs i bases de dades, tasca que requereix un temps de dedicació. Des d’[Appendix] podem construir aquesta cerca bibliogràfica inicial, a mida de les necessitats dels nostres clients. També podem construir per vosaltres bibliografies especialitzades a diferents nivells, des d’una cerca bàsica a una cerca exhaustiva, bibliografies temàtiques o obtenció de documentació científica.

Lliurem la bibliografia en el format escollit pel client, inclòs en format .ris, .bib o .xml (per gestors bibliogràfics com Mendeley, EndNote, BibTeX, etc.).

[3] Formació en eines bibliogràfiques i de gestió de la informació científica

Fem formació a mida, per investigadors o grups, en la utilització d’eines bibliogràfiques avançades com Mendeley, EndNote o BibTeX.

[4] Fonts d’informació

Assessorem en eines per localitzar i mantenir-se al dia de les novetats bibliogràfiques del camp d’especialització de l’investigador.

Sol·liciteu més informació a info@appendix.cat