Serveis de suport a l'investigador

[A] = Gestió del perfil investigador

La gestió del perfil investigador a Internet ha esdevingut clau per tal de col·laborar amb altres investigadors, difondre els resultats de recerca o fer més visible el mateix perfil individual, amb els seus interessos i àrees de treball. A més, la informació sobre l’investigador és una part important en qualsevol procés de recerca de finançament, especialment en els competitius.

[1] Identitat científica digital

Existeixen diversos mecanismes a través dels quals l’investigador, els seus interessos i la seva recerca són presents a Internet. A [Appendix] us ajudem a identificar-los i construïm la vostra identitat científica digital a través de diferents vies:

• Creació i manteniment d’un perfil en identificadors com ORCID, ResearcherID o Google Scholar, incloent-hi informació personalitzada, com la càrrega, revisió i actualització de dades.

• Creació i manteniment d’un perfil a xarxes acadèmiques com ResearchGate o Academia.edu, entre d’altres.

[2] Preparació de CV en qualsevol format

El CV de cada investigador és una eina que cal tenir actualitzada i sense errades, per al seu lliurament obligatori a tota classe de convocatòries d’avaluació, de projectes de recerca, etc. Preparem el CV en els formats requerits, en funció de les necessitats, o creem, revisem i/o completem CV contingut en bases de dades, com el GREC, CVN, etc.

[3] Diagnosi de la visibilitat de la recerca d’un investigador i propostes de millora

Oferim la possibilitat de fer una diagnosi de la presència d’un investigador a Internet, a través d’un conjunt d’indicadors, que ens ofereixen informació sobre el seu abast, els dèficits que presenta i els aspectes a millorar. Avaluem els resultats obtinguts i presentem un ventall d’opcions i una sèrie de mesures concretes a implementar per millorar la presència de l’investigador a Internet.

Sol·liciteu més informació a info@appendix.cat