[Appendix]

Serveis de suport a l'investigador

Informe Appendix 1/2016

Informes AppendixEl nou sistema d’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris: novetats del Reial Decret 415/2015, de 29 de maig

El 31 de desembre de 2015 va canviar el sistema d’acreditació per a l’accés als cossos de professorat universitari funcionari de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Els canvis, operats pel Reial Decret 415/2015, de 29 de maig, introdueixen importants novetats en diferents aspectes, com la supressió de l’acreditació universal, els canvis en les comissions d’acreditació o els nous barems d’avaluació. Aquest informe pretén ajudar a comprendre els canvis en el sistema, tant per a tots els possibles nous sol·licitants d’acreditacions com per als interessats en els processos d’avaluació del professorat.
Descarregar: Baixa PDF Català Baixa PDF Castellà