Serveis de suport a l'investigador

[Appendix] ofereix serveis relacionats amb l’avaluació i la gestió de la recerca, la documentació científica, la bibliometria i el suport en la gestió de grups de recerca. Els nostres serveis s’adapten a necessitats concretes i busquen orientar i maximitzar la recerca dels nostres clients.”