Serveis de suport a l'investigador

[A] = Gestió de projectes

En un entorn altament competitiu, obtenir recursos és cada cop més difícil. Des d’[Appendix] oferim diversos serveis relacionats amb la gestió de projectes i amb l’obtenció de recursos competitius de recerca. Els serveis són totalment personalitzats en funció de les necessitats de cada investigador o grup.

[1] Gestió de projectes

Oferim la gestió integral dels projectes de recerca, especialment en el moment clau de la preparació de propostes. L’investigador pot escollir si necessita una gestió integral del projecte, només en la fase de la preparació i presentació de la proposta o en alguns aspectes concrets. Els aspectes en els quals us podem ajudar són:

• Tramitació de la sol·licitud
• Gestió de la sol·licitud (inclou la gestió de la documentació relacionada amb el projecte, com CVs, autoritzacions, etc.)¹
• Redacció de parts del projecte (pla de treball, cronograma, resums, pressupostos, etc.)
• Assessorament en els diferents aspectes de la convocatòria
• Al·legacions (en cas de denegació de la sol·licitud)

També podem gestionar l’execució del projecte:

• Gestió econòmica
• Redacció i presentació d’informes parcials i finals
• Assessorament en la gestió del projecte
• Assessorament en l’execució de tasques (jornades, seminaris, planificació, etc.)
• Activitats de difusió
• Assessorament per a la publicació dels resultats del projecte

[2] Assessorament en la cerca de fons competitius

Ajudem a definir estratègies d’obtenció de recursos competitius, ajustades a l’àmbit de recerca de cada investigador o grup. Oferim informació sobre recursos existents i sobre mecanismes per mantenir-se actualitzat pel que fa a oportunitats futures de finançament, com alertes sectorials, entre d’altres.

Sol·liciteu més informació a info@appendix.cat


¹ El preu dependrà del volum de documentació a gestionar i del nombre d’investigadors inclosos en la sol·licitud. Els CV es poden convertir en el format exigit per a cadascuna de les convocatòries, el preu variarà en funció del nombre i tipus de CV.