Serveis de suport a l'investigador

[A] = Suport a la publicació científica

La publicació de treballs científics representa la darrera etapa en un procés de recerca, en el que l’investigador difon els resultats obtinguts. Aquesta àrea pot plasmar-se de diferent forma, com a monografies, articles, working papers, informes, etc.

[1] Selecció de revistes i publicació de treballs científics

Oferim assessorament en la publicació científica i donem suport a la publicació en revistes segons el seu impacte, realitzant les següents funcions:

• Selecció de revistes en funció de l’àrea i/o disciplina de l’investigador, per tal de maximitzar el reconeixement i l’impacte.

• Revisió d’articles prèvia a la presentació.

[2] Edició

Assessorem en tots els aspectes relacionats amb la publicació de monografies, obres col·lectives o altres publicacions científiques, i més concretament en els aspectes següents:

• Edició de monografies, obres col·lectives o altres publicacions científiques.

• Assessorament legal en matèries relacionades amb la publicació i/o edició de documents científics.

• Assessorament en la publicació de treball sota les diverses modalitats d’accés obert, com Creative Commons, entre d’altres.

També gestionem l’edició de materials per activitats de recerca, com seminaris, jornades o congressos.

Sol·liciteu més informació a info@appendix.cat