Serveis de suport a l'investigador

[A] = Gestió de grups de recerca

Els grups de recerca tenen necessitats específiques, derivades de la necessitat de treballar en xarxa. Podem donar suport als grups de recerca especialment en tres aspectes, que poden ajudar a treballar conjuntament, a difondre les seves àrees de treball i els seus resultats de recerca i a identificar aspectes en els que millorar, tant individualment com col·lectivament.

[1] Diagnosi de la presència del grup a Internet

Avaluem, a través d’una sèrie d’indicadors, la utilització per part del grup dels recursos disponibles a Internet, així com la seva presència i l’impacte de la seva recerca. Identifiquem les àrees de millora i proposem accions concretes per incrementar la presència del grup i dels seus investigadors.

[2] Xarxes socials

Assessorem en la creació i manteniment de perfils personals, de grups de recerca o institucionals a xarxes socials especialitzades en recerca, amb els quals els grups de recerca poden amplificar la seva veu en el món científic. Les xarxes socials tant generalistes (com Twitter), de recerca (com ResearchGate o Academia.edu) o sectorials (en disciplines concretes) ajuden a difondre informació i a posicionar-se com a grup en un entorn de recerca.

[3] Creació de llocs web o entorns virtuals de treball en xarxa

Els grups de recerca utilitzen de forma creixent eines de col·laboració i de treball en xarxa basats a Internet. Des d’[Appendix], amb la col·laboració d’experts en entorns web, us guiem en la construcció de llocs web o entorns virtuals de treball en xarxa, que poden tenir diferents objectius, des de la difusió de continguts al treball col·laboratiu.  Us assessorem sobre les millors eines en cada cas concret i proposem solucions concretes.

[4] Redacció de continguts

Realitzem funcions de Content Curator, és a dir, de redacció de continguts de tipus científic, seleccionant i prioritzant informació per tal de difondre-la a través de diferents mitjans, com llocs web, blogs o altres eines, com Scoop.it o Pinterest.

Sol·liciteu més informació a info@appendix.cat